– Landbasert lakseoppdrett kan bli en forstyrrende faktor i lakseoppdrett i løpet av de neste ti årene, og utgjøre en fjerdedel av den globale lakseproduksjonen innen 2030, skriver analytikere fra