Kjøraas har fire års erfaring fra eksport- og slakteriselskapet Nils Williksen AS, men går nå solo. -