Det er en periode på 36 år. Det blir et snitt på litt under én per år. I løpet av det drøyt siste tiåret,