Det er en periode på 36 år. Det blir et snitt på litt under én per år.

I løpet av det drøyt siste tiåret, mellom 2008 og 2018, er åtte personer omkommet som følge av arbeidsskade i norsk havbruk. I 2018 var der ett arbeidsskade-dødsfall og hittil i 2019 ingen. Situasjonen er i bedring.

Sintef Oceans avdeling for Sjømatteknologi i Trondheim fører statistikk over antall fatale og andre typer arbeidsulykker i norsk havbruk (som er nesten 100 prosent laks, målt i sysselsetting, kvantum og verdi).