I 2018 ble det rapportert så mange som 39 alvorlige arbeidsulykker i norsk havbruk til Arbeidstilsynet. I løpet av de siste åtte år var statistikken lavest i 2012 med «bare» 23 ulykker. Det er en økning på nesten 60 prosent på seks år.

Sintef fører statistikk

Sintef Oceans avdeling for Sjømatteknologi i Trondheim fører statistikk over antall fatale og andre typer personulykker i norsk havbruk. Databasen styres av seniorforsker Ingunn Marie Holmen.

– Jobb på oppdrettsanlegg er fortsatt én av de mest risikoutsatte arbeidsplassene i Norge, sa Holmen til IntraFish i oktober i fjor da vi offentliggjorde hennes tall over antall dødsulykker.