Det viser tall fra Sjømat Norges statistikk Akvafakta, publisert onsdag kveld.

Samtidig sto det 42.000 tonn ørret (25 millioner fisk), tilsvarende en nedgang på 12 prosent fra samme tid i fjor.

Økningen i biomasse av laks skyldes utelukkende flere antall fisk - snittvekten var den samme som i fjor, viser tallene.

Samtidig viser tall at slaktingen av laks var på 105.900 tonn i august, ned fra 117.200 tonn i august 2019.

Mer fôring

Ikke overraskende førte mer fisk også til mer fôring.

I august var det et registrert fôrforbruk på 229.000 tonn (samlet for laks og ørret), noe som er opp 4 prosent fra samme måned i fjor.

Utsettet av ny fisk var ned i august isolert sett, men så langt i år er det blitt satt ut mer laks og ørret enn samme periode i fjor.

Så langt i år (jan - aug) er det satt ut 248,6 millioner laks og 16,9 millioner ørret. Det tilsvarer en oppgang på hhv 3 og 4 prosent fra samme periode i fjor.

Flere detaljer finnes i rapporten fra Akvafakta.