Mattilsynet skriver i et brev datert 27. juni at Cermaq nå må avviksbehandle den økte dødeligheten og dårlige fiskevelferden ved Storholmen