NYHETER

Se alle artikler

Luseseminar i forkant av NASF-konferansen

En workshop kalt ”Day Zero – Zero Lice” blir arrangert i Bergen 1.mars.

- Den er et forsøk på å utarbeide best mulige driftsmåter -- best management practice -- som oppdrettere kan benytte for å minimere luseproblemet i oppdrettsanlegg, sier Tanja Hoel i en pressemelding.

Hun leder NCE Seafood Innovation Cluster i Bergen som arrangerer seminaret.

Dagen vil bestå av en rekke korte foredrag som er ment som en plattform for workshopen som følger.

Arrangementet er et samarbeid med den store internasjonale konferansen North Atlantic Seafood Forum (NASF) som går av stabelen i Bergen den påfølgende dag. Andre partnere er Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og matforskningsinstituttet Nofima.

Foredragsholdere er:

  • Einar Wathne: President i Cargill Aqua Nutrition (tidligere EWOS Group) og styreleder i NCE Seafood Innovation Cluster
  • En representant for Fiskeridirektoratet vil presentere rammeverket for næringen
  • Frank Nilsen, som er leder for Sea Lice Research Centre, presenterer arbeidet med å utvikle en vaksine
  • Borghild Hillestad, genetikksjef i SalmoBreed, vil fortelle om laksegenenes potensial til å motstå lus
  • Gordon Ritchie, direktør for fiskehelse og velferd i Marine Harvest, trekker de globale linjene i kampen mot lakselus og hva han mener må fokuseres på

Nofimas administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen sier i pressemeldingen at tett samarbeid mellom næringsliv og forskning må til for å finne løsninger på luseproblemet.

- Vår statsminister Erna Solberg etterlyser en større dugnadsinnsats for å løse luseproblemene. Det er nettopp det vi nå har initiert til. sier Tanja Hoel.