Bergnebb, som er den største leppefiskarten, kommer ikke stort dårligere ut med en pris på 681 kroner kiloet på Vestlandet.

Leppefisk omsettes ut fra pris per fisk og det går flere fisk med per kilo. Her troner berggylt suverent øverst med en minstepris på 33 kroner på Vestlandet.

Liten og dyr

Gressgylt er en liten fisk både i centimeter og antall. Bare knapt en halv million av de 17,9 millioner fisker av leppefisk som er landet i år, er av den lille luserydderen.