Bergnebb, som er den største leppefiskarten, kommer ikke stort dårligere ut med en pris på 681 kroner kiloet på Vestlandet. Leppefisk omsettes ut fra pris per fisk