IntraFish har bedt oppdrettsselskapene som har slakteri- og foredlingsvirksomhet i i Hitra og