Resultatene fra undersøkelsen er presentert i en animasjon som viser hvordan ansatte i havbruk vurderer arbeidsmiljøet sitt.

Animasjonen viser blant annet at det er høy trivsel, og at hovedårsaker til sykefravær og bekymring er belastningsskader og ulykker.

Animasjonene er laget som en del av prosjektet Sikrere operasjoner og arbeidsplasser i havbruk.

Ett av målene i prosjektet er å etablere forskningsbasert kunnskap om helse, sikkerhet og arbeidsmiljø for ansatte.

- Denne kunnskapen kan brukes til å iverksette målrettede tiltak som kan redusere risiko for helseplager, sykefravær og frafall, heter det i en artikkel på forskningsinstitusjonen Sintefs hjemmeside.

Prosjektet er finansiert av Havbruksprogrammet i Norges Forskningsråd (2016-2019) og ledes av Sintef Ocean.

Forskningspartnere er Sintef Digital, avdeling helse, og NTNU Samfunnsforskning, samt Studio Apertura.

Du finner lenker til videre lesning HER.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.