Det fremgår av selskapets innkalling til generalforsamling, publisert onsdag morgen. For fire styremedlemmer utløper perioden nå. Det er: Cecilie Fredriksen, Birgitte Ringstad Vartdal, Paul Mulligan og Jean-Pierre Bienfait. Kun Fredriksen er foreslått gjenvalgt.