Det fremgår av selskapets innkalling til generalforsamling, publisert onsdag morgen.

For fire styremedlemmer utløper perioden nå. Det er:

Cecilie Fredriksen, Birgitte Ringstad Vartdal, Paul Mulligan og Jean-Pierre Bienfait. Kun Fredriksen er foreslått gjenvalgt.

I tillegg til Aarskog, er Bjarne Tellemann og Solveig Strand foreslått som nye styremedlemmer.

Dersom styret blir valgt som valgkomiteens innstilling, vil det dermed bestå av:

  • Ole-Eirik Lerøy (styreleder)
  • Alf-Helge Aarskog (nestleder)
  • Lisbet K. Nærø
  • Cecilie Fredriksen
  • Kristian Melhuus
  • Bjarne Tellmann
  • Solveig Strand

Variert bakgrunn

Bjarne Tellemann er juridisk direktør og medlem av konsernledelsen i Pearson.