Senterparti-politikeren i Troms er tilhenger av kystnært lakseoppdrett til sjøs. – Landbasert oppdrett kommer til å bli langt mer arealkrevende enn