Sent onsdag ettermiddag forrige uke, da halve Norge var på vei til hytta for Kristi Himmelfarts-helgen, sendte landets fire største børsnoterte lakseselskaper Lerøy Seafood Group, Grieg Seafood, Salmar og Mowi ut likelydende meldinger. Et forlik er inngått med amerikanske laksekjøpere i en sak om påstått ulovlig prissamarbeid. Fortsatt pågår det etterforskning av selskapene i både Europa og USA.

- Dette er første tegn til bevegelse i sakskomplekset

som også omfatter etterforskning av Europakommisjonen i EU og tilsvarende søksmål i Europa, straffesaker med foretaksgebyr og potensielt personstraff i USA, søksmål i Canada og trolig også flere søksmål i USA, sier advokat Odd Stemsrud i advokatfirmaet Grette

I forliket skal norske selskap, hvorav to ikke er børsnoterte, betale 85 millioner dollar (cirka 805 millioner kroner) i erstatninger, pluss en ikke-offentlig kjent sum til egne advokater.