Akva Group
  • Akva Group er en leverandør av teknologi og tjenester til akvakulturindustrien i hele verden.
  • Selskapet er et børsnotert og opererer i en av verdens raskest voksende industrier.
  • Hovedkontoret ligger på Bryne i Rogaland.

– Vi tror at det skal produseres 800.000 tonn laks på land innen 2030. For å nå det er det nødvendig med investeringer på rundt 160 milliarder kroner, sa konsernsjef Knut Nesse i Akva Group tirsdag.

Selskapet arrangerer en såkalt kapitalmarkedsdag, hvor de kommer med en rekke anslag på markedene de opererer i, innsikt i egen organisasjon samt sin nye strategi.

Mest lønnsomt i Kina

Akva Group estimerer et investeringsbehov på rundt 200 kroner per kilo for landbaserte anlegg. For sjøbaserte er kostnadene til utstyr kun 20 kroner kiloen, mens lisensens koster rundt 170 kroner kiloen – noe som gjør de to alternativene omtrent sidestilt i investeringsbehov.

Lavere produksjonskostnader og fraktkostnader kombinert med høyere oppnådde salgspriser grunnet nærhet til markedet gjør imidlertid at investeringer på land trolig er mer lønnsomme enn i sjø, om en må kjøpe lisenser, mener Akva Group.

De anslår at et landbasert anlegg i USA vil tilbakebetale investeringene på 7 – 10,5 år, mens et i Kina vil ha 5,6 – 7,7 års tilbakebetalingstid (målt i investeringer/bruttoresultat). For et norsk sjøanlegg, hvor en må kjøpe tillatelsene, er tilsvarende tall på 9,0.

Akva Group er leverandør og medeier i Nordic Aqua Partners (NAP) som skal bygge et anlegg utenfor Shanghai. Selskapet fikk nylig på plass finansiering for bygging av første trinn.

– En fantastisk mulighet

Knut Nesse sa under presentasjonen at de har lagt til grunn at etterspørselen av laks vil vokse i årene fremover. De har ulike anslag, hvor det såkalte base case er en vekst på 3 prosent i året.

Veksten er ikke jevnt fordelt mellom de ulike verdensdelene – det er heller ikke produksjonen eller veksten i produksjonen.

Fraktkostnader med fly og toll er faktorer som avgjør hvor lønnsomt det vil være å produsere på land i Asia og USA sammenlignet med produksjon i sjø i Norge. I Asia kan prosjekter på land derfor tåle en produksjonskostnad på inntil 65 kroner kiloen og fortsatt være konkurransedyktig med sjøbasert laks fra Norge, mener Akva Group. I USA er det noe lavere – gitt de prisforutsetningene Akva Group har satt.

Akva Group ser uansett store muligheter for å ta del i den ventede veksten i landbasert lakseproduksjon ved å levere utstyr til ulike prosjekter.

– Det er en fantastisk mulighet for Akva Group, sa Nesse, som la til at han tror på en «eksponentiell vekst» innen landbasert lakseproduksjon.

Vil standardisere

Akva Group lanserte også en ny strategi. I den landbaserte delen av virksomheten omfatter det blant annet:

  • Standardisering av anlegg basert på moduler på 5.000 tonn
  • Bygge opp en egen landbasert organisasjon i Norge
  • Sentralisere innovasjonen i et «center of excellence»

I tillegg vil konsernet satse på sin «zero water concept»-løsning, levere komplette systemer, ha systemer drevet av dataanalyse og gi kundene sine tett oppfølging.

Samtidig er selskapet tydelige på at de fortsatt har stor tro på merdbasert teknologi.

Nesse persisterte også at de fortsatt primært skal satse på laks – ikke andre fiskearter.

________________________________________________________________________________________________

Lyst til å lese flere saker om havbruk og sjømat? Klikk HER for tidsbegrenset abo-tilbud på IntraFish.no: 300 kroner for 3 måneder.