– Vi er nå igjennom en lang innovasjonsprosess og har dratt frem en ny teknologi som vi mener er kommersielt anvendelig. De ni målekriteriene i utvilklingskonsesjonsløpet er fullført og