– I fjor døde det 52,8 millioner oppdrettslaks i Norge. Men det vi må regne med,