Det opplyser seksjonssjef Otto Andreassen i Fiskeridirektoratets region Nord til IntraFish. – Algeoppblomstringen startet opp i Ballangen torsdag–fredag forrige uke. Så fikk vi melding fra Troms i går – ergo