Det Haugesund-baserte selskapet har nylig fått inn 30 nye aksjonærer og fått inn 7,9 millioner kroner i en emisjon som priset selskapet til 85,4