Nordlaks var ett av selskapene som ble rammet av algeoppblomstringen i fjor vår. Selskapet mistet om lag 1.300 tonn laks i merdene s i Astafjorden og Tysfjorden. Men i år er de mer forberedt om utfordringene skulle komme:

– Det er tre ting som øker beredskapen rundt algeoppblomstringer siden i fjor. Det første er overvåkningsprogrammet i regi av Havforskningsinstituttet, det andre er økt beredskap på selskapsnivå, og det tredje er at selskapene i regionen har opprettet en regional beredskap på tvers av selskapene i nordre deler av Nordland og sørlige Troms, sier kommunikasjonssjef i Nordlaks Lars Fredrik Martinussen, til IntraFish.