Nordlaks var ett av selskapene som ble rammet av algeoppblomstringen i fjor vår. Selskapet mistet om lag 1.300 tonn laks i merdene s