Det skriver eierselskapet Aker ASA i sin kvartalsrapport fredag morgen. Aker Biomarine driver fangst og foredling av krill i Sørishavet. Tidligere i år tok de sitt nye milliardbåt «Antarctic Endurance» i bruk. Selskapet har