– Grunnrente er akademia og storbyen sin måte å skattlegge praktikarane i utkanten. Tendensane me har sett i norsk skattedebatt dei siste 5–10 åra, med auka takt og forsterka retorikk dei siste to åra, skapar splid i befolkninga og mellom landsdelar, skriv Alsaker Fjordbruk i sitt høyringssvar til forslaget om grunnrente på havbruk.

Det står vidare at skattesystemet i Noreg har gjennom generasjonar bygd på føreseielege prosessar med stor politisk oppslutnad.

– Skatteforslaget bryt fundamentalt med norsk tradisjon, og vii gjera varig skade langs kysten.