Frøy
  • Rederi som primært tilbyr ulike tjenester til laksenæringen
  • 14 brønnbåter (pluss fem nybygg)
  • 62 servicebåter (pluss 8 nybygg)
  • 2 sjøtransportbåter (pluss 1 nybygg)
  • Hovedeier er NTS
  • Selskapet er resultatet av en rekke fusjoner og oppkjøp, blant annet rederiene som tidligere het Norsk Fisketransport og Frøy Gruppen

Det fremgår av en flaggemelding tirsdag morgen.

Capital Group eier dermed 5,16 prosent av det Frøy-baserte rederiet.

Aksjene ble kjøpt til kurs 61,0 kroner, noe som tyder på at de ble kjøpt i emisjonen som selskapet nylig gjennomførte.

Frøy hadde første noteringsdag på Oslo Børs mandag. Da svingte aksjekursen mellom 58 og 63 kroner, men endte på 61,0 kroner - som også var emisjonskursen.

Tirsdag morgen åpnet aksjen i 62,39 kroner, men omsetningen er så langt begrenset.