Evermore Global Advisors (EGA), som er investeringsrådgiver til det amerikanske hedgefondet Evermore Global Value Fund, kjøpte 10. september 88.775 nye aksjer i Atlantic Spphire. I forkant av transaksjonen hadde selskapet 7263.553 aksjer,