Det kommer frem i dokumenter som IntraFish har fått innsyn i. Hendelsen skjede 26. mai og ble meldt inn til Mattilsynet. Ilaks omtalte saken først. –