Sjømatnæringen venter spent på Nærings- og fiskeridepartementets (NFDs) beslutning om hvordan produksjonsområdene i trafikklyssystemet skal fargelegges. Lusenivåene blant villaks er blant hovedfaktorene når reduksjoner i produksjonsvolum