Verdien av den samlede lakseeksporten er 58,2 milliarder kroner per 1. november. Det er ned under 1 prosent sammenliknet med fjorårets første ti