– Utbudet er alltid høyest på høsten. I år skal det opp kanskje 5 til 7 prosent i kvantum, men husk at veksten i fjor på denne tid var meget høy. I september i fjor var utbudet opp 22 prosent på året før og i oktober opp 11 prosent. Så man må vite hva man sammenlikner med, sier sjømat-analytiker Christopher Robin Vinter i meglerhuset Sparebank 1 Markets til IntraFish.

Christopher Robin Vinter.

Han minner om at det var nullvekst i utbudet i første halvår i år.

– I august regnet vi med at det ville stige med 5 prosent, men det ser ut til å ha falt med rundt 5 prosent, sier han.

– Har oppdretterne holdt tilbake på veksten hittil i år?

– Det kan god tenkes at de har holdt igjen noe gjennom sommeren. Laksegenerasjonen som skal ut nå i høst, er stor, men den skal ut. Spørsmålet er til hvilken pris.

Priser under 40 kroner

Vinter spår prisfall i tida som kommer. Hans estimat var en kilopris på 47 kroner i tredje kvartal, marginalt under snittprisen hittil i kvartalet – som kun har noen uker igjen.

– Vi utelukker ikke en kilopris ned mot 40 kroner i enkelte uker i løpet av høsten. Den vil kanskje til og med bikke under 40.

Analytikerens estimat er en kilopris i fjerde kvartal på kroner 56,50.

Fjerde kvartal i fjor endte på 55,60 i snitt og tredje kvartal i fjor på 48,40.

Laks i farta. Foto: Nordic Aquafarms

Euro viktigere enn kroner

– Det som er viktig, er hva prisene blir i euro, siden mesteparten av laksen går til EU. Og der bryr man seg ikke om lakseprisen i kroner, sier Vinter.

Hans estimat er 4,4 euro per kilo laks i tredje kvartal i år mot 4,9 på samme tid i fjor. Det vil si et prisfall på nesten 10 prosent.

For fjerde kvartal i år er hans estimat 5,3 euro per kilo mot 5,5 i fjor. Det vil si 4 prosent ned.

Mandag 7. september 2020 ligger krona på 10,55 mot euro, mot 9,85 i snitt i tredje kvartal i fjor og 10,08 i fjerde kvartal i fjor.

– Valutaeffekten har avtatt, så oppdretterne ser ut til å få mindre hjelp derfra enn tidligere i år, sier han.

2020 skulle blir bra...

I januar i år spådde lakseanalytiker Lars Liabø i Kontali en global vekst i uttaket av atlantisk laks i 2020 på rundt 3,5 prosent - altså halvparten så mye som i 2019.

– 2020 ligger i utgangspunktet an til å bli atter et veldig bra år for oppdrettsselskapene. Den moderate veksten kommer hovedsakelig i Chile og Norge og ikke i de andre ti lakseproduserende landene, sa han på nyttårssamlingen til havbruksnæringa i Nord-Norge.

Liabøs estimat for i år var en vekst i uttaket i Norge på rundt 2,5 prosent.

For Chile spådde han en vekst på rundt 5 prosent.

Men det var i januar og før verden stengte ned på grunn av koronapandemien.

Lars Liabø, Kontali Analyse.

– Hva mener du om utsiktene for laksehøsten 2020?

– Det er det kjempevanskelig å si noe om. Det blir en gjettekonkurranse på grunn av de store forstyrrelsene i markedet. Da Norge og store deler av verden stengte ned i mars, var jeg kjempeskeptisk, men fra mai og utover sommeren opplevde vi ny optimisme inntil svineriet kom tilbake i slutten av august, sier gründeren av og styrelederen i Kontali Analyse til IntraFish.

– Kunne vært mye verre

Liabø forteller at smittepresset i Kristiansund, der Kontali har hovedkontor, nå er null komma null, men at folk likevel, eller nettopp derfor, har endret adferd og blitt meget forsiktige med å omgås andre.

Konsumet øker av ferdig pakket laks til hjemmekonsum. Foto: Norges sjømatråd

– Jeg regner med høyere utbud i andre halvår enn i første, men denne korona-situasjonen bølger fram og tilbake. I de store markedene i Europa og USA vil nok ikke restaurantbransjen – der mesteparten av laksen fortsatt konsumeres – komme opp og stå med det første. Nei, situasjonen er for usikker til at jeg vil komme med et estimat, samtidig som vi jo vet at folk må ha mat, og at markedet dreier mot økt hjemmekonsum av laks, sier Liabø.

Han poengterer at etterspørselen etter norsk laks i de store markedene har holdt seg bra så langt, men til en noe lavere pris.

– Det kunne vært verre, mye verre. Men vi vet ennå ikke hvordan markedene vil utvikle seg, sier han.

– Lakseprisene vil falle

Sjømatanalytiker Finn-Arne Egeness i Nordea Bank tror at tilførselsveksten i høst kan bli noe lavere enn det mange selskaper har guidet på.

Finn-Arne Egeness. Foto: Kjersti Kvile

– Når tallene fra Sjømatrådet viser at det er eksportert mindre laks hittil i år, enn på samme tid i fjor, er det vanskelig å se for seg at veksten blir like stor som vi trodde i vår, sier han til IntraFish.

– Vil det stå over mye fisk fra i år i januar?

– Nei, ingen i verdikjeden er tjent med å bygge store lager med fryst laks. Vi er inne i en periode av året med sesongmessige svake laksepriser, og først om et par tre uker er det grunn til å tro at prisen igjen øker. Valutaeffekten blir også gradvis mindre. I fjor høst ble lakseprisen reddet av en gradvis svakere krone mot euro. Nå ser vi at krona styrker seg fra svake nivåer.

Egeness poengterer at i tillegg til prisnedgangen under pandemien, er det mest dramatiske hittil i år at den forventede pristoppen før påske ikke kom på grunn av korona-situasjonen. I april i år, i uke 17, lå lakseprisen rundt 30 prosent under tilsvarende uke i fjor. I tillegg opplevde næringa at prispremien for storfisken forsvant i vår.

– Før jul vil vi oppleve en sesongmessig stigning, men den blir lavere enn om situasjonen var mer normal, sier han.

Unntakstilstand i enda ett år

Egeness tror at den globale veksten i tilførselen av atlantisk laks neste år blir lavere enn i år. Det skyldes blant annet lavere smolt-utsett i Chile.

Restaurantbransjen er viktig for norske lakseprodusenter. Her står norsk laks på timeplanen på kokkeskolen Tourist Sagion Hospitality College i Ho Chi Minh-byen. Den utdanner kokker til Vietnams mest eksklusive hoteller og restauranter. Arkivfoto: Torhild Måkestad

Han viser til markedssegmentet horeca: hotell-, restaurant- og catering.

– Vårt estimat er at horeca-markedet vil åpne seg igjen til neste høst, og at det vil føre til prisvekst fra september 2021, men i år vil vi oppleve en svak høst. Og i første kvartal neste år vil det være mye fisk tilgjengelig, kanskje særlig fordi man har bygget lager i Chile. Så laksemarkedene vil holde seg svake inntil neste sommer. Det er jeg ikke i tvil om.

– Men vil ikke økende hjemmekonsum kompensere for sviktende horeca-marked?

– Nei, det tror jeg ikke, i alle fall ikke i nevneverdig grad. Horeca-markedet vil komme tilbake når der blir utviklet en vaksine mot covid-19. Situasjonen vil nok ikke se veldig mye lysere ut før neste høst, sier Egeness.