Da Tekfisk sist skrev om gründerne i Molde-selskapet Createview, var de travelt opptatt med pilottesting av to