Antallet rømningshendelser og rømt laks fra norske oppdrettsanlegg er betydelig redusert i 2020, sammenlignet med fjoråret. 2019 var riktignok et år preget av store rømningstall fra norske oppdrettsanlegg. Da rømte det 289.570 laks, mot 159.105 laks i 2018.

Så langt i år har antallet fisk rømt falt drastisk til kun 19.788 laksefisk, noe DNB Markets ukentlige rapport om laksemarkedet, «Fat Trout», omtaler.

I slutten av oktober hadde det vært 36 rømningshendelser i norsk oppdrettsnæring så langt i år, mot 53 hendelser i 2019. Det tyder på at antallet rømninger er redusert, men også at omfanget av rømningshendelsene er mindre enn året før.

Rømningstallene lagt frem i rapporten til DNB Markets er hentet fra Fiskeridirektoratet, som opplyser at tallene kan være høyere enn de som er oppført. Årsaken er at ikke alle rømninger rapporteres.

Sjømatbedriftene har merket seg utviklingen

Administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, har merket seg utviklingen.

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson. Foto: Anders Furuset

– Det har vært en nedgang lenge, om man sammenligner med for 10 år siden. I fjor var det en enkeltrømning med om lag 219.000 rømte fisk fra et smoltanlegg som ga svært høye rømningstall totalt.

Han synes det er en veldig god utvikling, og sier at Sjømatbedriftene det siste året har erfart at lakserømning i større grad er satt i fokus. Ikke bare fra organisasjonenes og næringens side, men også ved at det er blitt avholdt to møter med statsrådene Odd Emil Ingebrigtsen (H) og forgjengeren, Harald T. Nesvik (Frp), om temaet.

– Det er gledelig at tallene reduseres, men de må enda lenger ned. En rømt oppdrettslaks, er en rømt oppdrettslaks for mye. Da trenger vi enda mer kompetanse når vi gjennomfører arbeidsoperasjoner, siden det stort sett er da rømninger inntreffer. Vi må ha større fokus på rømning, fra toppen i styrerommet, helt ned til merdkanten, sier Eriksson til IntraFish.

Sjømat Norge har satt problemstillingen høyt på agendaen

Også administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, gleder seg over årets lave rømningstall så langt.

Geir Ove Ystmark Foto: Bent-Are Jensen

– Antallet og nivået rømninger har vært fallende over flere år og næringens innsats gir resultater. Vi ser det på utviklingen i vassdragene også, hvor det er gode tilstander, sier Ystmark.

Han legger til at rømningssikkerhet er noe Sjømat Norge har hatt fokus på i mer enn ti år, og at bransjeorganisasjonen har holdt kurs med et betydelig antall aktører i næringen over mange år.

– Vi har vært aktiv i prosesser hvor det utvikles standarder for oppdrettsnæringen. Det er høyt på agendaen blant tillitsvalgte hos medlemsbedriftene våre, hos bedriftene og i styrerommene. Vi har lagt inn en betydelig innsats for å bidra til bedre rømningssikring.

Gjennom møtene med sjømatministrene i 2020 har næring og myndigheter blitt enig om gode tiltak og oppfølging, ifølge Ystmark.

– Det skaper også et generelt fokus på rømninger. Uavhengig av møter med myndighetene, kommer vi til å ha dette høyt på agendaen over tid.

_______________________________________________________________________________________________

Lyst til å lese flere saker om havbruk og sjømat? Klikk HER for tidsbegrenset abo-tilbud på IntraFish.no: 300 kroner for 3 måneder.