Antallet alvorlige (men ikke fatale) arbeidsulykker på sjøsida i norsk havbruk er opp nesten 60 prosent på seks år og endte på 39 i 2018, som er det nyest tilgjengelige tallet.

Det er forskningsinstitusjonen Sintef Oceans avdeling for Sjømatteknologi i Trondheim som fører statistikk over antall fatale og andre typer personulykker i norsk havbruk.

Tips oss!

Har du opplevd alvorlige hendelser eller ulykker i ditt arbeid ute på havet? Da vil vi gjerne at du tar kontakt på mailadresse: redaksjon@intrafish.no

Årsaken til økningen er ikke skikkelig klarlagt, men det må poengteres at den delvis kan henge sammen med måten man fører statistikk på og/eller at antallet sysselsatte i næringa også øker.