I stedet for grunnrenteskatt slik foreslått går Arbeiderpartiet inn for en arealavgift eller produksjonsavgift som sikrer inntekter direkte til vertskommunene for oppdrettsanleggene, bekrefter havbrukspolitisk talskvinne Cecilie Myrseth overfor IntraFish:

– Vi er ikke imot skattlegging av havbruksnæringen, og vi ber om at regjeringen legger frem en sak for Stortinget. Arealleieavtale vil være en mulighet for å skattlegge næringen. Det viktigste er en modell som gir noe tilbake til vertskommunene. Vi anerkjenner at det finnes grunnlag for grunnrente i havbruksnæringen, sier Myrseth til IntraFish.

Cecilie Myrseth, havbrukspolitisk talskvinne for Ap. Foto: Arkivoto Øystein Hage

– Jeg tenker at det som er viktig nå er at regjeringen strekker frem en hånd og legger frem et forslag for Stortinget. Hvis ikke får vi bare en status quo. Da får vi ikke en legitim utvikling i kystsamfunnene, sier Myrseth til IntraFish.

Et regjeringsoppnevnt utvalg gikk i fjor høst inn for at oppdretterne bør betale grunnrenteskatt. Men ifølge NTB mener Ap at ingen av utvalgets modeller er gode nok og har derfor bestemt seg for å avvise utvalgets forslag.

Ystmark er glad

– Vi mener det er positivt, og i tråd med innspill som ikke bare havbruksnæringen har gitt, men også som vertskommunene har gitt. 103 av 120 høringsinnspill til skatten har gitt tilsvarende råd. Vi håper at det etableres et forlik rundt en slik løsning som denne, sier administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark til IntraFish.

Skatteutvalget
  • Ifølge utvalgets hovedfunn taler hensynet til et effektivt skattesystem og legitim fordeling av grunnrenten fra utnyttelse av fellesskapets ressurser for at næringer hvor det genereres slik grunnrente bør særbeskattes.
  • I hovedtrekk er utvalget enige om hvordan en overskuddsbasert grunnrenteskatt og en produksjonsavgift kan utformes for å hente inn en andel av grunnrenten til fellesskapet.
  • Utvalget er også enige om at en bør bruke auksjoner ved tildeling av alle nye tillatelser og gå bort fra at deler av veksten tildeles til fastpris. Det sikrer effektiv fordeling av tillatelser og sørger for at fellesskapet får en større andel av grunnrenten.

Han sier videre at han har respekt for at ulike partier tar hver sine diskusjoner, slik Arbeiderpartiet nå har gjort, og satt seg inn i høringsinnspillene som har kommet i saken.

– Hvis dette blir løsningen, blir det til at laksenæringen får en ny arealleie, som vi har anerkjent er nødvendig for å få på plass en løsning. Samtidig må vi også vokte oss for at leien settes på et nivå som ikke svekker konkurransekraften i næringen, legger han til.

- Det er nå flertall på Stortinget mot en lakseskatt, hva er din kommentar til det?

- Jeg ønsker ikke å uttale meg om den politiske situasjonen, men Sjømat Norge håper at det blir landet et forlik i saken raskt, sier Ystmark.

– Uklarheter i saken skaper usikkerhet, og det er viktig for oppdrettsnæringen å ha avklarte rammevilkår, legger han til.

Lovte svar i løpet av våren

Ap-leder Jonas Gahr Støre uttalte i januar at partiet ennå ikke hadde tatt stilling til spørsmålet om grunnrente på havbruk, men lovte at Aps holdning ville være klar i løpet av våren – og den kom tidlig med dagens melding i bordet.

Da IntraFish snakket med Støre i januar sa Ap-lederen at han reagerte på at landsmøtene til regjeringspartiene ga beskjed om at de ikke ville ha noen grunnrente på havbruk før utvalget la frem sin innstilling:

– Det er useriøst av partiene som bestiller en utredning å skyte den ned før den er lagt på bordet, sa Støre og la til at det er Aps grunnprinsipp at når det høstes av naturens ressurser og muligheter, så skal lokalsamfunnene få igjen for det.

– Det er blitt stilt i tvil når det gjelder kraftbeskatning. Og det er vi veldig skeptisk til. Når det gjelder havbruk, er det levert et grundig arbeid som regjeringen bestilte, sa Ap-lederen.

Støre ville ikke kommentere om hvilken type skatt Ap ønsker på havbruk, og vil heller ikke si hvilken holdning partiet har til arealavgift.

Nå har partiet ifølge NTB landet på en arealavgift eller produksjonsavgift som sikrer inntekter direkte til vertskommunene.

Saken oppe i spørretimen

I Stortingets spørretime onsdag 5. februar var skatten et tema, faktisk som aller første spørsmål. Det var Ap- representant Cecilie Myrseth som spurte finansminister Jan Tore Sanner (H) om saken:

– Det regjeringsoppnevnte utvalget som har sett på skattlegging av havbruksvirksomhet, leverte sin rapport til tidligere finansminister Siv Jensen 4. november 2019. NOU 2019: 18 ble sendt på 3 måneders høring uten politisk behandling, og høringen er nå avsluttet. Hvordan tenker statsråden å følge opp saken overfor Stortinget, spurte Myrseth.

Sanner viste da til at mandatet regjeringen fikk fra Stortinget var at «saken sluttføres i Stortinget våren 2020, med sikte på mulig ikrafttredelse medio 2020». Han sa videre at det «kom inn mange høringssvar».

– Finansdepartementet vil nå vurdere innspillene, og komme tilbake til Stortinget i tråd med anmodningsvedtaket, svarte han.

Les også: