I sin ferske «Vekstplan for Nord-Norge», skriver Ap at partiet vil: «Gjennomgå ordningene med tillatelser i havbruksnæringen for å sikre fortsatt mangfold og lokalt eierskap.»

– Arbeiderpartiet vil ikke inndra konsesjoner. Men framover skal det jo tildeles nye konsesjoner. Da er det jo mulig for nye selskaper å slippe til hvis vi for eksempel går for en ordning med å leie i stedet for å eie konsesjonene, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran.

Kun børsnoterte

I gamle Finnmark fylke er det i dag hverken mangfold eller lokalt eierskap i laksenæringen.