Saken var oppe i Stortinget forrige fredag, den 13. desember. Den kom opp i debatten etter at finanskomiteen hadde lagt fram sin innstilling om skatter, avgifter og