Molaug-familien har fått med seg tre nye medeiere inn i selskapet og dermed fått tilført circa 35 millioner i ny kapital og finansiering. Det er Stavangerselskapet TD Veen, Jakob Hatteland Holding fra Vats samt et tredje selskap som nå kommer inn som medeiere i selskapet. Det går fram av en pressemelding fra selskapet.

Halo-systemet til Aqua Robotics er det aller første fullautomatiske systemet for renhold av oppdrettsnøter. Gjennom det siste året har Halo-roboter vært i drift hos kunder og holdt oppdrettsnøtene rene uten bruk av tradisjonell undervannsspyling.