Lakseprodusent AquaBounty har begynt kommersiell slakting av konvensjonell atlantisk laks, som blir produsert på det landbaserte oppdrettsanlegget i Indiana i USA. – Vi