Styret i det chilenske oppdrettsselskapet AquaChile skal holde en ekstraordinær generalforsamling 29. oktober, hvor de skal godkjenne emisjonen på 2,4 milliarder kroner. Pengene skal hentes gjennom en rettet