- Søknaden om utviklingskonsesjonar vil vere klar i løpet av februar. Me kjem truleg til å søkje om 8-10 konsesjonar. Det treng me for å kunne