Prosjektet, som IntraFish tidligere har omtalt, skal i første fase kunne produsere 12.600 tonn sløyd laks fra andre halvdel av 2024. Markedet er den