Politiet i Nordland ga Lerøy Norway Seafoods et forelegg på 500.000 kroner rett før jul, etter en arbeidsulykke i februar 2021 der en ansatt omkom. Selskapet ble også dømt til å betale enken etter den avdøde ansatte 200.000 kroner grunnet brudd på arbeidsmiljøloven. Selskapet har nå gjort opp dette.

Vedtaket fra politiet kom etter langt tids etterforskning, og etter at flere rapporter fra Arbeidstilsynet som konkluderte med en rekke avvik i selskapets HMS-arbeid.