– Det er avdekket omfattende og grove brudd på arbeidsmiljøregelverket. Vi vet at flere arbeidstagere i virksomheten ikke har fått utbetalt den lønnen de har krav på. Arbeidstilsynet har derfor gitt pålegg om både etterbetaling av lønn og allmenngjort minstelønn. I tillegg har vi, i forbindelse med tilsynet, avdekket en rekke alvorlige forhold knyttet til arbeidstagernes helse, miljø og sikkerhet, skriver seksjonssjef Jens Erik Romslo i Arbeidstilsynet i en epost.

IntraFish skrev forrige uke om sjømatselskapet Atlantic Seafood som er konkursbegjært av ansatte for manglende lønnsutbetalinger.