Arctic Fish
  • Islandsk selskap som produserer laks i tre fjorder på Vestfjordhalvøya på Island
  • Har et nybygd settefiskanlegg med kapasitet på 3,5 millioner smolt per år
  • Selskapet venter å slakte 12.000 tonn i 2021 og 12.100 tonn i 2022. Volumene skal gradvis øke til 24.000 tonn i 2025
  • Arctic Fish har et mål om å produsere laks til en kostnad på 3,8 euro per kilo
  • Største eier er Norway Royal Salmon (NRS)

Arctic Fish-aksjen handles fredag formiddag til rundt 57 kroner, noe som priser selskapet til 1,8 milliarder kroner. Kursen er ned 6,8 prosent sammenlignet med emisjonskursen på 61,20 kroner som selskapet solgte aksjer for 600 millioner kroner til 15. februar.

Aksjesalget før noteringen var en kombinasjon av nedsalg fra Morpol-grunnlegger Jerzy Malek på 200 millioner kroner og utstedelse av nye aksjer for 400 millioner kroner. Før aksjesalget eiet Norway Royal Salmon (NRS) og Malek 50/50 av selksapet.

Blant dem som kjøpte aksjer i transaksjonen var NRS (200 millioner kroner), Nordea Kapitalforvaltning (28 millioner kroner) og ulike islandske pensjonsfond. I tillegg kjøpte flere av styremedlemmer og ledelsen til NRS aksjer.

Pengene som ble hentet inn i emisjonen skal brukes til å finansiere vekst, blant annet innen smoltkapasitet, oppdrettsutstyr og biomasse (altså levende fisk).