Det opplyser selskapet i en melding onsdag.

Arctic Fish driver lakseoppdrett på Island. Det eies av NRS sammen med tidligere Morpol-eier Jerzy Malek.

12.000 tonn i år

I meldingen opplyses det at selskapet slaktet 2.988 tonn laks i fjerde kvartal 2020. Dermed endte slaktevolumet for året på 7.443 tonn.

I år venter de å slakte rundt 12.000 tonn, og de venter tilsvarende volum i 2022. Deretter vil det gradvis øke til 24.000 tonn i 2025.

Tapte penger

I fjerde kvartal fikk selskapet et driftsresultat på -0,41 euro (ca 4,2 kroner) per kilo.

Produksjonskostnad per kilo var 4,1 euro, mens de har et langsiktig mål om en kostnad per kilo på 3,8 euro.

- NRS mener at den underliggende kostnadsutviklingen støtter det langsiktige potensialet til Arctic Fish, og Island som konkurransedyktig oppdrettsnasjon fremover, skriver de.

Flere islandske på børs

Fra før er Ice Fish Farm (hvor Måsøval-familien er stor eier) og Icelandic Salmon (med Salmar som stor eier) islandske lakseoppdrettere notert i Oslo.

NRS har tidligere opplyst at de ikke ønsker å selge aksjer i forbindelse med børsnoteringen. De har heller ikke opplyst om eller hvor mye penger som skal hentes inn ved noteringen.

Meglerhusene DNB Markets, Pareto Securities og Arion Bank bistår Arctic Fish i prosessen mot børs.

I høst anslo Sparebank 1 Markets at Arctic Fish da var verdt rundt 1,8 milliarder kroner.