Det lokaleide lakseselskapet i Sør-Troms har hatt et par runder med Mattilsynet. IntraFish har fått innsyn i to sakskomplekser. En sak stammer fra et tilsyn av sjølokaliteten Skjervøy