Omsetningen til Artec Aqua AS gikk fra 378,4 millioner kroner i 2019 til 636,5 millioner kroner i