Arctic Fish har gjennomført en vellykket rettet emisjon og salg av eksisterende aksjer til en sum på cirka 600 millioner kroner. Det melder selskapet i en børsmelding mandag.

Selskapet varslet emisjonen torsdag forrige uke.

Noen av aksjene er en emisjon, altså penger som går til selskapet, andre aksjer selges fra eksisterende eiere.

Den private plasseringen er fullført med en total transaksjonsstørrelse på cirka 600 millioner kroner gjennom tildeling av 9.803.920 aksjer til en pris på 61,20 kroner per aksje. Det ble solgt eksisterende aksjer for cirka 200 millioner kroner av Bremesco Holding Ltd. Bremesco Holding er eid av tidligere Morpol-eier Jerzy Malek.

NRS har kjøpt aksjer for 200 millioner

To av selskapets eksisterende aksjonærer ble tildelt aksjer for totalt 245 millioner kroner fordelt på følgende måte: NOK 200 millioner fra NRS / NOK 45 millioner fra Novo ehf.

I tillegg ble Neil Shiran Thorisson, finansdirektør i selskapet, tildelt tilbudsaksjer til totalt 20,5 millioner kroner.

Videre tegnet fire hjørnesteinsinvestorer og ble tildelt tilbudsaksjer for totalt 97 millioner kroner fordelt på følgende måte: 50 millioner kroner fra Nordea Kapitalforvaltning, 28 millioner kroner fra Birta Pensjonskasse, 15 millioner kroner fra Vestmannaeyja Pensjon Fond og 4 millioner kroner fra Vördur tryggingar hf.

Gåsø og Høstlund kjøper seg opp

De følgende innsiderne ble tildelt aksjer i den private plasseringen:

• Helge Gåsø (styreleder) er blitt tildelt 16.700 aksjer til et samlet beløp på 1.022.040 kroner gjennom Gåsø Næringsutvikling as

• Marianne Elisabeth Johnsen (styremedlem) har tegnet seg for og blitt tildelt 8.169 tilbudsaksjer til et samlet beløp på NOK 499.943 gjennom Cascata as

• Tom Vidar Rygh (styremedlem) er tildelt 16 700 tilbudsaksjer i Arctic Fish til et samlet beløp på 1.022.040 kroner gjennom Steinerud as

• Charles Høstlund (administrerende direktør) har tegnet og blitt tildelt 18.000 tilbudsaksjer til et samlet beløp på 1.110.600 kroner

• Ola Loe (CFO) har tegnet og blitt tildelt 48.850 tilbudsaksjer til et totalt beløp på 2.500.020 kroner gjennom Ramsfjell as

• Klaus Hatlebrekke (COO forretningsutvikling) har tegnet seg for og blitt tildelt 16.700 tilbudsaksjer til et samlet beløp på 1.022.040 kroner gjennom Hatlebrekke Invest as

• Tore Evjen (COO ferskvann) har tegnet seg og blitt tildelt 7.275 tilbudsaksjer til et samlet beløp på 455.230 kroner.

Etter tildelingen av aksjene vil NRS eie cirka 51,3 prosent av aksjene i selskapet, og Bremesco Ltd. vil eie cirka 26,2 prosent av aksjene i selskapet.

Arctic Fish er et islandsk selskap for lakseoppdrett som for tiden opererer på fem lokaliteter i tre fjorder på Vestfjordhalvøya på Island. Arctic Fish har for tiden lisenser for lakseoppdrett med en kapasitet på 11.800 tonn mtb, og søknader om ytterligere 21.100 tonn mtb.