Nærings- og fiskeridepartementet mener det flytende oppdrettsanlegget ØyMerd oppfyller kravet om betydelig innovasjon. Det melder de på sine nettsider i dag. – ØyMerd er et godt