Atlantic Sapphire
  • Børsnotert selskap som bygger verdens største landbaserte lakseanlegg utenfor Miami, Florida
  • Selskapet planlegger en trinnvis utbygging opp til en kapasitet på hele 220.000 tonn i 2031 om alt går som planlagt
  • Fase 1 er på 10.000 tonn
  • Selskapet har også et mindre anlegg i Danmark, med kapasitet på 2.400 tonn i året
  • Største eiere er grunnleggerne Johan E. Andreassen og Bjørn Vegard Løvik som til sammen eier rundt 14,8 prosent
  • Investor Runar Vatne eier rundt 5,7 prosent

I en børsmelding tirsdag morgen presiserer selskapet at det kun er et av påvekstanleggene som ble påvirket av den negative hendelsen.

«Eksakt hva som skjedde er fortsatt noe vi undersøker, men det har vært negative forstyrrelser som følge av byggearbeid nær driften, inkludert høye lyder og kraftige vibrasjoner som stresset fisken», heter det.

I tillegg har forsinkelser i byggingen som følge av korona ført til en økt operasjonell risiko «for tiden».

Det understrekes også at det ikke er noen indikasjoner på forgiftning eller sykdom.

Selskapet opplyser også at de ikke er ferdig med byggingen av systemet for å raskt flytte fisk ved slike hendelser, og at risikoen vil reduseres når det er ferdig.

Nær 200.000 fisk

Selskapet ventes nå å ta ut nær 200.000 fisk, på rundt 400 tonn. Av dette ventes rundt 150 tonn å bli sendt til foredling og salg.

De har ikke kapasitet til å nødslakte all fisk, så en del av fisken må destrueres.

----

IntraFish kommer tilbake med mer