– Det er på langt nær enkelt det vi prøver å oppnå, og vi har møtt våre utfordringer underveis i prosjektet. Noe vi har jobbet mye med er å gjøre luftkuppelen stabil innenfor hva jeg vil kalle et «ustabilt system». Utviklingstillatelsen gir oss muligheten til å teste teknologien på faktisk biomasse gjennom tre generasjoner – noe som er helt essensielt for prosjektet, skriver prosjektleder Trude Olafsen i Akva Group i Akvakulturbloggen.

I mai i år ble den første fisken satt ut i Atlantis Subsea Farmings nedsenkbare merd. Det markerte starten på en testperiode som nå er avsluttet. Fisken blir holdt nede i dypet på 25–40 meter ved hjelp av en nedsenkbar merd, hvor laksen får tilgang til luft via en luftkuppel.

Akva Group har etter hvert fått mye erfaring med å holde fisken i dypet ved hjelp av ulike løsninger som å kombinere en vanlig merd med dyp fôring og tilpasset lys, eller ved bruk av tubenot. Selskapene bak Atlantis Subsea Farming startet sitt samarbeid i 2014 og består i tillegg til Akva Group av SinkabergHansen og Egersund Net.

Etter at 10.000 fisk ble satt ut i mai, tok selve senkningen av merden cirka 30 minutter. Fisken ble noe urolig midtveis i prosessen. Den roet seg imidlertid ned og gjenopprettet normalt svømmemønster etter få minutter da merden hadde stabilisert seg. Fisken begynte å vise interesse for mat igjen neste dag.

– Så langt har resultatene vært lovende. Svømmehastigheten, som måles hver dag, har vært normal. Det indikerer at fisken er i stand til å fylle svømmeblæren i luftkuppelen som planlagt. Fôringsraten og fiskens adferd under fôring er normal, og det har knapt vært noe dødelighet. Meget erfarne driftsmedarbeidere fra SinkabergHansen følger nøye med på fisken hver eneste dag gjennom seks kameraer som dekker den fulle dybden i merden. Så langt har de utelukkende observert normal aktivitet og adferd, skriver Olafsen.