Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en melding fredag.

Oppdrettsnæringen er av stor verdi for Norge. Vekst i næringen gir grunnlag for mer verdiskaping og arbeidsplasser langs hele kysten. Nå har vi åpnet for påmelding til auksjonen av nye tillatelser, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i meldingen.

Registrering for auksjonene åpnes på mandag. Siste frist for registrering er 1. juli.

Ikke uventet

Auksjonene skulle opprinnelig gjennomføres 23. juni.

IntraFish har tidligere skrevet at de kunne bli utsatt, noe blant annet Sjømatbedriftene ba om i et høringssvar.

Med bakgrunn i koronasituasjonen vil Sjømatbedriftene foreslå at man utsetter starttidspunktet for gjennomføring av auksjonen til man ser et tydeligere bilde av konsekvensene av koronasituasjonen, og at konsekvensene av denne må ilegges betydelig vekt i forhold til fastsettelse av et eventuelt oppstartstidspunkt», skrev organisasjonen.

Over 95 prosent av tilgjengelig kapasitet på fastpris solgt

Brorparten av den nye kapasiteten selges på auksjon, men deler av veksten ble lagt ut til fastpris.

«Foreløpige tall fra Fiskeridirektoratet viser at det var god oppslutning blant oppdrettsselskapene. Til sammen er det mottatt søknader fra om lag 50 selskaper. Søkerne har betalt inn nærmere 800 millioner kroner for over 5000 tonn økt produksjon. Det er over 95 prosent av det som var tilgjengelig, og prisen per tonn var 156 000 kroner», heter det.

Grunnet usikkerhet rundt skatteregimet fikk de som kjøpte til fastpris mulighet til å heve kjøpet. Fristen til det er 19. juni.

Det er Fiskeridirektoratet som står for gjennomføring av auksjonen. Flere detaljer kan du lese i meldingen fra departementet.