«Det har vært gjennomført jevnlige dialogmøter med bankforbindelse om status og utvikling i selskapet senere tid for å finne løsninger. Driften